Semmenyih.net

Semenyih.net menyiarkan berita, rencana dan penemuan terbaru yang berlaku disekitar Semenyih khususnya untuk diwarwarkan kepada masyarakat sekitar.

Semenyih.net bertujuan menjadikan platform online sebagai medium utama untuk berkongsi dan menyalurkan info semasa yang berlaku disemenyih serta bersesuaian untuk semua golongan dan kaum.